ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Download (PDF) | "Die Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen".
  1. Οι μεταφορές γίνονται βάσει του εμπορικού κώδικα (HGB) καθώς και βάσει των γενικών γερμανικών όρων παραγγελιοδόχων μεταφοράς (ΑDSp). Εφόσον δεν αντίκεινται αναγκαστικοί κανονισμοί, η ευθύνη της JAGO GmbH περιορίζεται ως εξής: Η ευθύνη για ζημίες του εμπορεύματος περιορίζεται σε 8,33 ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα ανά κιλό μεικτού βάρους του φορτίου που υπέστη τη ζημία ή χάθηκε. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου παράδοσης (συμφωνημένου και γραπτώς επιβεβαιωμένου) η JAGO GmbH ευθύνεται αποκλειστικά με την αξία του συμφωνημένου φορτίου. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης υφίσταται μόνο όταν ο χρόνος παράδοσης στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας μεταφοράς δεν μπορεί να τεκμηριωθεί πλήρως από την JAGO GmbH. Καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών, εθνικών ή διεθνών απαγορεύσεων κυκλοφορίας, απεργιών ή άλλων λόγων για τους οποίους δεν ευθύνεται η JAGO GmbH δεν μπορούν να λογιστούν ως υπέρβαση χρόνου παράδοσης. Αυτό ισχύει επίσης σε περίπτωση εθνικών ή διεθνών αργιών. Σε περίπτωση περιουσιακών ζημιών διαφορετικών από αυτές που ορίζονται σε αυτούς του όρους συναλλαγών, η ευθύνη περιορίζεται στα συμβατικά ορισμένα κόμιστρα. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη – ανεξαρτήτως νομικού πλαισίου – περιορίζεται στην αξία των μεταφερόμενων αντικειμένων που υπέστησαν τη ζημία, όπως αυτή δηλώθηκε από τον εντολέα. Οι περιορισμοί ευθύνης δεν βρίσκουν εφαρμογή εφόσον η ζημία προέκυψε από πρόθεση ή βαριά αμέλεια από πλευράς των βοηθών εκπλήρωσης με καθήκοντα διευθυντικού στελέχους ή λόγω παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων από πρόθεση ή από βαριά αμέλεια. Το βάρος της τεκμηρίωσης φέρει ο αξιών σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. Η σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του εντολέα και της JAGO GmbH συνάπτεται με την προφορική ή γραπτή αποδοχή της προσφοράς της JAGO GmbH από πλευράς του εντολέα.
  2. Η διανομή και παράδοση αποστολών γίνεται έναντι υπογραφής του παραλήπτη ή λοιπών εξουσιοδοτημένων ατόμων. Η JAGO GmbH έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε υπεργολάβους μεταφορές τις οποίες έχει δικαίως αναλάβει χωρίς όμως να θέσει σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών και την ασφάλεια των μεταφερόμενων αντικειμένων. Ενδεχόμενες μεταβολές θα πρέπει να κοινοποιούνται στον εντολέα. Ο εντολέας δηλώνει ότι είναι πρόθυμος να αποδεχτεί την εν λόγω ανάθεση. Το τιμολόγιο των κομίστρων μπορεί και πρέπει να εξοφληθεί, ή να κατατεθεί το σχετικό ποσό, αποκλειστικά στον εκδότη του τιμολογίου, εταιρία JAGO GmbH.
  3. Το τιμολόγιο εκδίδεται σύμφωνα τα εκάστοτε συμφωνημένα κόμιστρα. Σε περίπτωση ειδικών συμφωνιών (προφορικών ή γραπτών), θα πρέπει η αξία αυτών να προστεθεί στα ήδη συμφωνημένα κόμιστρα. Σε όλες τις τιμές προστίθεται ο νόμιμος ΦΠΑ τρέχοντος ύψους 19%. Τα τιμολόγιά μας είναι άμεσα πληρωτέα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί αλλιώς.
  4. Σε περίπτωση υπερημερίας η JAGO GmbH επιφυλάσσεται για επιβολή τόκων υπερημερίας ύψους 8,5% πάνω από το βασικό επιτόκιο. Ανταπαιτήσεις είναι ισχυρές μόνο σε περίπτωση αδιαμφισβήτητων και δίκαιων αξιώσεων, απαιτούν όμως τη γραπτή συναίνεση της JAGO GmbH.
  5. Ο αποστολέας οφείλει να συσκευάσει το εμπόρευμα, εφόσον η φύση του και ο συμφωνημένος τρόπος μεταφοράς του απαιτεί συσκευασία, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προστατευμένο από απώλεια, ζημία ή λοιπά ελαττώματα. Η εταιρία JAGO GmbH ουδέποτε ευθύνεται για εμπορεύματα τα οποία δεν συσκευάστηκαν σωστά ή δεν επισημάνθηκαν σωστά από πλευράς του εντολέα ή του αποστολέα. Ο εντολέας ή ο αποστολέας οφείλει να επισημάνει επαρκώς το εμπόρευμα και σε περίπτωση ειδικών μέτρων θα πρέπει αυτά να αναγράφονται αναλυτικά στο CMR. Κάθε αποστολή θεωρείται ατομική αποστολή. Εμπορεύματα, οποία σύμφωνα με την εκτίμηση του οδηγού δεν έχουν συσκευαστεί σωστά, αποκλείονται από τη σύμβαση μεταφοράς. Εάν ο εντολέας επιμείνει στη μεταφορά τους, η JAGO GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα εν λόγω εμπορεύματα. Σε περίπτωση που ένα εμπόρευμα φέρει λανθασμένη επισήμανση ή διεύθυνση, ο εντολέας ή ο αποστολέας αναλαμβάνει τα έξοδα προώθησης στη σωστή διεύθυνση.
  6. • Από την ανάληψη για μεταφορά αποκλείονται εμπορεύματα μεγάλης αξίας όπως νομίσματα, αντικείμενα τέχνης, όπλα, χύδην μέταλλα αξίας άνω των 4.000 Ευρώ ανά αποστολή. Ο εντολέας ενημερώνεται για αυτόν τον όρο γραπτώς. Εάν ο εντολέας δηλώσει λανθασμένα στοιχεία για την αξία του εμπορεύματος ευθύνεται πλήρως ο ίδιος. Αποκλείεται κάθε ευθύνη της JAGO GmbH.
  7. Η JAGO GmbH αποδεσμεύεται από κάθε ευθύνη – ανεξαρτήτως νομικής αιτίας – εφόσον η ζημία έχει προκληθεί λόγω εντολής του εντολέα ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν ατόμου για την οποία δεν ευθύνεται η JAGO GmbH, ή λόγω περιστάσεων οι οποίες δεν ήταν δυνατό να αποφευχθούν με την επιμέλεια ενός τακτικού εμπόρου από πλευράς της JAGO GmbH.
  8. Εφόσον δεν αντίκεινται αναγκαστικοί κανονισμοί, η ευθύνη της JAGO GmbH περιορίζεται ως εξής: Η ευθύνη για ζημίες του εμπορεύματος περιορίζεται σε 8,33 ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα ανά κιλό μεικτού βάρους του φορτίου που υπέστη τη ζημία ή χάθηκε. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου παράδοσης (συμφωνημένου και γραπτώς επιβεβαιωμένου) η JAGO GmbH ευθύνεται αποκλειστικά με την αξία του συμφωνημένου φορτίου. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης υφίσταται μόνο όταν ο χρόνος παράδοσης στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας μεταφοράς δεν μπορεί να τεκμηριωθεί πλήρως από την JAGO GmbH. Καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών, εθνικών ή διεθνών απαγορεύσεων κυκλοφορίας, απεργιών ή άλλων λόγων για τους οποίους δεν ευθύνεται η JAGO GmbH δεν μπορούν να καταλογιστούν ως υπέρβαση χρόνου παράδοσης. Αυτό ισχύει επίσης σε περίπτωση εθνικών ή διεθνών αργιών. Σε περίπτωση περιουσιακών ζημιών διαφορετικών από αυτές που ορίζονται σε αυτούς του όρους συναλλαγών, η ευθύνη περιορίζεται στα συμβατικά ορισμένα κόμιστρα. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη – ανεξαρτήτως νομικού πλαισίου – περιορίζεται στην αξία των μεταφερόμενων αντικειμένων που υπέστησαν τη ζημία, όπως αυτή δηλώθηκε από τον εντολέα. Οι περιορισμοί ευθύνης δεν βρίσκουν εφαρμογή εφόσον η ζημία προέκυψε από πρόθεση ή βαριά αμέλεια από πλευράς των βοηθών εκπλήρωσης με καθήκοντα διευθυντικού στελέχους ή λόγω παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων από πρόθεση ή από βαριά αμέλεια. Το βάρος της τεκμηρίωσης φέρει ο αξιών.