ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εσείς χρειάζεστε χώρο αποθήκευσης, εμείς σας τον προσφέρουμε …

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ …


  1. Επαρκείς αποθήκες και χώρους εφοδιαστικής στον κόμβο του Μονάχου, δίπλα στην Α9
  2. Άμεσο εκτελωνισμό
  3. Αποθήκες μεταφόρτωσης ακόμα και εκτός συνήθους ωραρίου
  4. Παραλαβή, συσκευασία, εκτελωνισμό, επισήμανση και αποστολή, φυσικά χωρίς να χαθεί ο έλεγχος