ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μέσω του εκτενούς πανευρωπαϊκού δικτύου συνεργατών μας απολαμβάνετε πάντοτε την ιδανική και προσαρμοσμένη στα μέτρα σας λύση … σε δίκαιες τιμές.

Προσφέρουμε υπηρεσίες μεταφοράς γκρουπάζ καθώς και μερικού ή πλήρους φορτίου και σας εξυπηρετούμε από το πρώτο λεπτό με ικανότητα και προσανατολισμό στην ιδανική λύση. Εγγυούμαστε τις ημερομηνίες παράδοσης και λαμβάνουμε ταυτόχρονα υπόψη τις ειδικές ανάγκες της επιχείρησής σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΜΕ ….


  1. Άμεση παραλαβή και παράδοση
  2. Σύγχρονο στόλο οχημάτων
  3. Ειδικευμένο σχεδιασμό χρήσης χώρου φόρτωσης
  4. Σταθερούς χρόνους αναχώρησης και παράδοσης
  5. Απουσία κρυφού κόστους